Theo phong thủy, cửa chính, phòng ngủ và nhà bếp là 3 bộ phận quan trọng nhất của ngôi nhà. Tuy nhiên, ban thờ hay phòng thờ cũng là một bộ phận không thể xem nhẹ vì nếu linh vị tổ tiên bị bày đặt tại vị trí bất lợi hoặc bị kìm nén thì vận khí của ngôi nhà và người sống trong nhà sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp.

Bày đặt linh vị của tổ tiên trên ban thờ

Đối với vị trí cát hung, bên trái ban thờ là Thanh Long, bên phải ban thờ là Bạch Hổ. Cũng như trong việc xác định thế và hướng đất, Thanh Long là vị trí tốt còn Bạch Hổ là vị trí không tốt. Linh vị hoặc tro xương người quá cố nên đăt tại vị trí Thanh Long.

Nếu ban thờ có bày tượng Quan Công, lại càng cần chú ý đến linh vị của tổ tiên. Quan Công tay phải cầm đao, khiến sát khí phía bên phải rất nặng. Nếu bất cẩn đặt linh vị hoặc lọ tro của người quá cố ở vị trí này thì sẽ bị đao của Quan Công xung đến, tổ tiên bị uy hiếp. Điều này vừa mang ý nghĩa không hay về mặt tâm linh lại vừa gây ra những ảnh hưởng xấu về sức khỏe và vận số của những người sống trong gia đình.

Bày đặt linh vị của tổ tiên trên ban thờCẩm Nang Phong ThủyPhong Thuỷ