Đội bát nhang, nguyên nghi lễ viết là “Tôn Nhang bản mệnh”. Bát nhang đó là bát nhang thờ thần bảo mệnh cho một người nào đó.

Đội Bát Nhang Là Gì ?

Trong bát nhang có những thứ sau:
-Chỉ ngũ sắc
-Thất bảo (là bảy thứ quý. Theo Pháp hoa kinh, bảy thứ ấy là: vàng, bạc, lưu ly, xà cừ, ngọc, mã não, trân châu (ngọc trai).
-Tiền cổ
Cốt bát nhang là 1 tờ giấy ghi tên hiệu của các vị thần bảo hộ cho người đó> ví dụ: Mai hoa công chúa, Đào hoa công chúa., Minh Lợi công chúa…

Mỗi một tuổi thì có một số vị thần bảo hộ khác nhau và ngày cúng đồ cúng cũng khác nhau.

Nếu bát hương gửi ở chùa thì người có bát hương phải theo lễ hằng năm đủ tứ thời bát tiết. Ở Bắc thường thì nhà chùa thu 1 lần cho việc lễ cả năm, hết khoảng 50 ngàn.
Bát hương để ở nhà thì không được để cùng bát hương gia tiên, phải có trang thờ khác và cao.
Ngoài những ngày lễ thương và ngày lễ tạ tôn nhang thì có hai ngày chính để sắm sửa lễ vật dâng cúng là Lễ Mẫu tháng ba và lễ Đức Thánh Trần tháng 8.

Phần ghi các tôn nhang, các tuổi, bạn có thể xem chi tiết trong cuốn “Nghi lễ thờ cúng Việt Nam” Nhà xuất bản Văn Hoá Thông Tin – giá bìa 31.000 đ

Cẩm Nang Phong ThủyPhong ThuỷĐội Bát Nhang Là Gì ?