Không phải là chỉ riêng miền bắc mà bắc trung nam đều có, nhưng ở miền bắc và trung gọi là bốc bát hương, còn miền nam gọi là bốc bát nhang (cái bát người nam gọi là cái tộ, nhưng riêng bát nhang người ta vẫn gọi là bát)

Tại Sao Có Tục Lệ Bốc Bát Hương ?

Theo Phật Giáo (và một số tôn giáo khác), thì bát nhang (bát hương) là một vật linh thiêng dùng thờ cúng trong gia đình. Nơi thờ cúng là nơi con cháu hướng về tổ tiên, các vị thần linh cầu mong sự bình an, tỏ lòng hiếu thuận. Khi thắp một nén hương là gửi lòng thành kính của mình vào cõi vô hình, nén hương là nhịp cầu để người âm và người dương gặp nhau, mượn nén hương này để thỉnh mời vong linh người đã khuất về ngự tại bàn thờ chứng minh lòng hiếu thuận của con cháu. Trong gia đình tùy theo trách nhiệm là con trưởng, con thứ v.v… mà thờ phụng. Thông thường có 3 cấp bậc:
1. Thờ Phật: thờ sự giải thoát, cầu mong sự bình an thanh thản đến với gia đình
2. Thờ Thần: thờ thổ công, long mạch, thần tài, tiền chủ những vị cai quản đất giúp gia đình ăn ở yên ổn.
3. Thờ gia tiên: Gia tiên họ nội nói chung. Nếu thờ nhà ngoại thì phải lập bát hương và ban thờ khác( trường hợp nhà ngoại không có người thừa tự)
Bát hương phải được thầy cao minh bốc. Vì sao? Khi bốc bát hương thì những vật dụng phải sạch, người bốc cũng phải thanh tịnh. Thầy ở đây là thầy chùa(sư) hoặc pháp sư(người tu tại gia). Khi bốc bát hương người này chú nguyện, thỉnh thần linh, vong linh về an nhập vào trong. Giống như một sợi dây vô hình để khi gia chủ thắp hương cầu nguyện là thần linh, tổ tiên có thể chứng giám được lòng thành. Bát hương đã bốc xong, gia chủ phải đặt nơi bàn thờ sạch sẽ, không nên để uế tạp. Kiểm chứng nếu bị uế tạp, gia đình sẽ bị đau mắt, thân thể dị ứng v.v… Không nên nhổ chân nhang đến mức trơ trụi, hoặc đào bới, đổ tro đi. Khi chân nhang quá nhiều ta rút bớt rồi đốt đi.
Nếu bát hương không được bốc đúng cách cũng giống như nhà không chủ ai thích vào thì vào, ma quỷ nhân đó cũng có thể vào nhà quấy đảo.

Cẩm Nang Phong ThủyPhong ThuỷTại Sao Có Tục Lệ Bốc Bát Hương ?