Tranh Chặng Đàng Thánh Giá

Tranh Chặng Đàng Thánh Giá Thiên Chúa – Tranh Chặng Đàng Thánh Giá Công Giáo được Tượng Gỗ Công Giáo tại Cần Thơ chế tác trên chất liệu gỗ tự nhiên với nhiều mẫu mã đẹp, tinh tế. Các tác phẩm Tranh Chặng Đàng Thánh Giá được chế tác rất có hồn, thần thái. Để có Tranh Chặng Đàng Thánh Giá Thiên Chúa đẹp xin liên hệ Tượng Gỗ Công Giáo Cần Thơ.