Tượng Gỗ Chúa Phục Sinh

Tượng Gỗ Chúa Phục Sinh được Tượng Gỗ Công Giáo tại Cần Thơ chế tác trên chất liệu gỗ tự nhiên với nhiều mẫu mã đẹp, tinh tế. Các tác phẩm Tượng Gỗ Chúa Phục Sinh được chế tác rất có hồn, thần thái. Để có Tượng Gỗ Chúa Phục Sinh đẹp xin liên hệ Tượng Gỗ Công Giáo Cần Thơ.