Chính sách bảo hành tuỳ theo mỗi tác phẩm, tuỳ theo lỗi của sản phẩm trong quá trình vận chuyển do Tượng Gỗ Phong Thuỷ cung cấp với phương châm hỗ trợ tốt nhất cho khách hàng.