Thánh Giuse với Giáo hội Công giáo Việt Nam

Thánh Giuse, là một vị thánh của Kitô giáo. Ông thường được người Việt gọi là Thánh Giuse Thợ hoặc Thánh Cả Giuse hay Giuse thành Nazareth. Thánh Giuse xuất hiện đầu tiên trong các bản Phúc âm Luca và Matthew (Những văn bản ra đời sớm của Phúc âm như các thư Sứ đồ Phaolô hay Phúc âm Mark không đề cập đến người chồng của Maria), Ông là chồng của Maria và là cha nuôi (ở trần thế) của Giêsu.

Ông cũng là một vị Thánh đặc biệt quan trọng và hiện diện rộng khắp trong đời sống tín ngưỡng người Công giáo Việt Nam. Ða số nam giới Công giáo người Việt lấy tên Giuse làm bổn mạng. Trong các nhà thờ đều có lập toà kính ông đối ngang với toà Ðức Mẹ.